Vårt luktrenseraggregat PS50 Compact er spesielt utviklet for kommunale avløps-pumpestasjoner for å fjerne sjenerende lukt i nærmiljøet rundt pumpestasjonen samt opprettholde et tilfredsstillende arbeidsmiljø inne i stasjonen.

Den svært karakteristiske kloakklukten oppstår ved at det dannes hydrogensulfid (H2S), i forbindelse med forråtnelse. Lukten minner om råtne egg. H2S er en fargeløs, men giftig og brennbar gass med en stikkende lukt selv i meget små konsentrasjoner. Luktgrense for gassen er 0, 005 ppm. Den yrkeshygieniske grenseverdien er satt til 10 ppm, men det antas at langtidseksponering ved lavere konsentrasjon også kan gi varige helseskader. H2S opptas vesentlig ved innånding og gassen er giftig da den forhindrer kroppens utnyttelse av oksygen. H2S er en rasktvirkende gift og oppleves irriterende selv i lave konsentrasjoner. H2S utskilles raskt fra organismen og akkumuleres ikke i kroppen.

Vi renser lufta
Vårt luktrenseraggregat PS50 Compact er spesielt utviklet for kommunale avløps-pumpestasjoner for å fjerne sjenerende lukt i nærmiljøet rundt pumpestasjonen samt opprettholde et tilfredsstillende arbeidsmiljø inne i stasjonen.
I prinsippet virker luftrenseaggregatet ved at det suges ut luft fra pumpesumpen under pumpehuset via filteret. En tilsvarende mengde frisk luft vil da komme inn via en ventilasjonsåpning i pumpehuset, eller ved hjelp av en innblåsningsvifte slik at dette ventileres på en slik måte at H2S konsentrasjoenen blir holdt på et akseptabelt nivå inne i huset, erfaringsmessig under 1 ppm som er en tiendedel av yrkeshygienisk grenseverd.

Når det suges luft ut fra kloakkpumpestasjonen, vil det dannes et lite undertrykk inne i pumpehuset som medfører at det ikke lekker urenset luft ut fra huset. All luft fra kloakkpumpestajonen til omgivelsene vil følgelig passere filteret og være luktfri.

Etter å ha vært forhandler av Noritas luktfjerneprodukter, har Driftsteknikk overtatt rettighetene til varemerket Noritas og de markedsledende Noritas luktfjernerproduktene. NORITAS
Driftsteknikk AS leverer nå Noritas luktfjerningsanlegg basert på velprøvd teknologi i tillegg til salg, service og ettersyn av pumper og pumpestasjoner.

Last ned dokumentasjon