Videreutviklet pumpestasjon for installasjon i kalde omgivelser. Stasjonen er isolert, kapslet og ut- styrt med 150 w ohm varmekabel.

PS 602 TOP IGLO har de samme egenskaper som har gjort PS 602 Top til markedsleder ved å ha:

  • Høy overflate-finish som hindrer fastgroing og forenkler rengjøring.
  • Den unike RTM støpeprosessen gir stor nøyaktighet, og tilpasningen mot lokket gjør sumpen lukttett.
  • Itt Flygts patenterte Top sump hvor pumpefoten er plassert på et skråparti mellom sumpvegg og sumpbunn.
  • I en Top sump er bunnen fri for fastmonterte detaljer. Dette hindrer fastgroing og gjør det enkelt å fjerne sedimentering.
  • Røropplegget i PVC PN 16 har glatte innvendige flater som hindrer groing.

Pumpekummen kan plasseres i kjeller, i kryperom under hytta, eller delvis nedgravd. Stasjonen kan utstyres med flere typer gjennomprøvde Itt Norge as(Flygt) avløpspumper. Pumpene kan leveres i 1-fase og 3-fase utførelse, som kvernpumpe eller kanalhjulspumpe, alt etter hva som kreves for det enkelte avløpsanlegg.

Last ned:
Produktbrosjyre
Brukerinstruks