Mini pumpestasjon for fritidsboliger og mindre boenheter. Pumpekummen kan plasseres i kjeller, i kryperom under hytta, eller delvis nedgravd. Stasjonen kan utstyres med flere typer gjennomprøvde Itt Norge as(Flygt) avløpspumper.

Pumpekummen kan plasseres i kjeller, i kryperom under hytta, eller delvis nedgravd. Stasjonen kan utstyres med flere typer gjennomprøvde Itt Norge (Flygt) avløpspumper. Pumpe leveres etter ønske som 1-fase og 3-fase utførelse, som kvernpumpe eller kanalhjulspumpe, alt etter hva som kreves for det enkelte avløpsanlegg.

PS Top Mini har en rekke viktige egenskaper:

  • En unik RTM (vakuum) støpeprosess gir stor nøyaktighet, og tilpasningen mot lokket gjør sumpen lukttett.
  • Den patenterte Top Sump løsningen gjør at pumpefoten er plassert på et skråparti mellom sumpvegg og sumpbunn
  • Høy overflate-finish hindrer fastgroing og letter rengjøring
  • Røropplegget er i PVC – PN 16 med glatte innvendige flater som hindrer groing og gjør det enkelt å fjerne sedimentering.
  • Med Top sump er bunnen fri for fastmonterte detaljer. Dette hindrer fastgroing og gjør det enkelt å fjerne sedimentering.

Last ned:

Produktbrosjyre
Brukerinstruks